XIII Међународне изложбе „ГРАД МУЗЕЈ ЖЕЛЕЗНИЦЕ ЛАПОВО” 2019.  

Oд приспелих 80 радова од излагача из четири државе, одабрано је 58 радова од 37 аутора и награђено у три категорије: сликарство, вајарство и фотографија.
Додељене награде:
Сликарство:
1. место: Марија Јевтић Дајић – „Онострано“
2. место: Мишо Филиповац – „ДО“
3. место: Добрица Вучковић – „ Дантеово стакло порока“
Вајарство:
1. место: Владислава Крстић – „Итроспекција рад 2“
2. место: Горан Микић – „Ерато“
3. место: Алекса Марковић – „Пас“
Фотографија:
1. место: Наташа Станојевић – „Имагинарни пејзаж“
2. место: Божидар Анђелковић – „Сећање“
3. место: Петар Илић – „Sunset“
 
Жири у саставу:
Ива Андрејевић, мастер примењених уметности и дизајна и председница жирија
Сања Микић, мр вајарства
Сања Солунац, мастер примењених уметности и дизајна
Галерија:

————————————————————————————————————————————————————————————

Konkurs za XIII Međunarodnu izložbu

„GRAD MUZEJ ŽELEZNICE LAPOVO” 2019.

KTC „Stefan Nemanja” Lapovo objavljuje konkurs za učešće na

XIII Međunarodnoj izložbi „GRAD MUZEJ ŽELEZNICE LAPOVO” u Lapovu

  SRBIJA, 2019. godine.

 

Konkurs je otvoren od 15.06. 2019. do 1.08.2019. godine.

Tema izložbe je slobodna.

Umetnici konkurišu tako što dostavljaju fotigrafije radova, svoju ličnu fotografiju i kraću biografiju u elektronskoj formi na mejl adresu: gradmuzejzeleznice@gmail.com.

Odluka žirija biće objavljena do 05. 08. 2019. godine na sajtu Kulturno-turističkog centra „Stefan Nemanja” Lapovo (ktclapovo.rs)

Dostavljanje originalnih radova koji su prošli selekciju je do 15.08.2019.godine.

Otvaranje izložbe je 14.09.2019. godine.

Izložba traje 20 dana.

Vraćanje radova autorima najkasnije  30 dana  nakon zatvaranja izložbe.

Prijavni formular, pravilnik i uputstvo za plaćanje kotizacije možete preuzeti elektronskom poštom na gradmuzejzeleznice@gmail.com ili na sajtu ktclapovo.rs.

Formular možete preuzeti OVDE.

Učešće mogu uzeti umetnici sa teritorije Republike Srbije i iz inostranstva sa po dva rada.

Tehnike: 1 – Slikarstvo, 2 – Skulptura  3 – Fotografija

Dimenzije: – za dvodimenzionalna dela maksimalne 100×70 cm                                                                            

                   -za trodimenzionalna dela  maksimalne 40 x 70 x 100  cm

Radovi  moraju da budu opremljeni za izlaganje.
Konkurs je otvoren za sve umetnike koje prihvataju uslove učešća.

PLAĆANJE KOTIZACIJE ZA UČEŠĆE

Kotizacija: 
Umetnici i umetnice koji prođu žiriranje plaćaju kotizaciju. Kotizacija za učešće na izložbi je 500 dinara.

Uplatu izvršiti na:                                                                                                                   

Uplatni račun br:   840-745151843-03

Poziv na broj: 26-121

Šifra plaćanja: 253

Korisnik:   KTC „Stefan Nemanja” Lapovo,
Svrha plaćanja: za izložbu „Grad muzej železnice Lapovo” 2019.

Radovi se dostavljaju lično ili poštom na adresu:
KTC „Stefan Nemanja”, ul. Njegoševa br.33, 34220 Lapovo, SRBIJA.
Troškove dostave i vraćanja radova snose umetnici ili lično preuzimanje nakon zatvaranja izložbe.

Za nagrađene umetnike organizator će obezbediti nagrade: za prva mesta vredne monografije eminentnih umetnika i plakete u sve tri kategorije,

za druga i treća mesta plakete u sve tri kategorije. Za sve učesnike organizatori će obezbediti po dva kataloga i sertifikat za učešće.

 

Kontakt:            KTC „Stefan Nemanja” Lapovo  , 034-6851-361

                                Dejana Banković org.programa +38169699205, ktclapovo.rs

                                ktcsnlapovo@gmail.com

                                gradmuzejzeleznice@gmail.com

 

U Lapovu,                                                                                                Organizacioni odbor
15.06.2019. god.                                                                XVIII Međunarodne izložbe

                                                                                   „Grad muzej železnice Lapovo” 2019.


Конкурс за XIII Међународну изложбу

„ГРАД МУЗЕЈ ЖЕЛЕЗНИЦЕ ЛАПОВО” 2019.

КТЦ „Стефан Немања” Лапово објављује конкурс за учешће на

XIIIМеђународној изложби „ГРАД МУЗЕЈ ЖЕЛЕЗНИЦЕ ЛАПОВО” у Лапову, 

СРБИЈА, 2019. године.

Конкурс је отворен од 15.06. 2019. до 1.08.2019. године.

Тема изложбе је слободна.

Уметници конкуришу тако што достављају фотиграфије радова, своју личну фотографију и краћу биографију у електронској форми на мејл адресу:

gradmuzejzeleznice@gmail.com.

Одлука жирија биће објављена до 05. 08. 2019. године на сајту Културно-туристичког центра „Стефан Немања” Лапово (ktclapovo.rs)

Достављање оригиналних радова који су прошли селекцију је до 15.08.2019.године.

Отварање изложбе је 14.09.2019. године.

Изложба траје 20 дана.

Враћање радова ауторима најкасније  30 дана  након затварања изложбе.

Пријавни формулар, правилник и упутство за плаћање котизације можете преузети електронском поштом на gradmuzejzeleznice@gmail.com или на сајту ktclapovo.rs.

Учешће могу узети уметници са територије Републике Србије и из иностранства са по два рада.

Технике: 1 – Сликарство, 2 – Скулптура  3 – Фотографија

Димензије: – за дводимензионална дела максималне 100×70 цм

-за тродимензионална дела  максималне 40 x 70 x 100  цм

Радови  морају да буду опремљени за излагање.

Конкурс је отворен за све уметнике које прихватају услове учешћа.

ПЛАЋАЊЕ КОТИЗАЦИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ

Уметници и уметнице који прођу жирирање плаћају котизацију. Котизација за учешће на изложби је 500 динара.

Уплату извршити на:                                                                                                                   

Уплатни рачун бр:  840-745151843-03

Позив на број: 26-121

Шифра плаћања: 253

Корисник:   КТЦ „Стефан Немања” Лапово,

Сврха плаћања: за изложбу „Град музеј железнице Лапово” 2019.

Радови се достављају лично или поштом на адресу: КТЦ „Стефан Немања”, ул. Његошева бр.33, 34220 Лапово, СРБИЈА.

Трошкове доставе и враћања радова сносе уметници или лично преузимање након затварања изложбе.

За награђене уметнике организатор ће обезбедити награде: за прва места вредне монографије еминентних уметника и плакете у све три категорије,

за друга и трећа места плакете у све три категорије. За све учеснике организатори ће обезбедити по два каталога и сертификат за учешће.

Контакт: КТЦ „Стефан Немања” Лапово  , 034-6851-361                                

                     Дејана Банковић орг.програма +38169699205, ktclapovo.rs

                    ktcsnlapovo@gmail.com                              

                   gradmuzejzeleznice@gmail.com

У Лапову,                                                                              Организациони одбор

15.06.2019. год.                                                                XIII Међународне изложбе „Град музеј железнице Лапово” 2019.