Konkurs za XIV Međunarodnu izložbu

“GRAD MUZEJ ŽELEZNICE LAPOVO”  2020.

*scroll down for english

KTC “Stefan Nemanja” Lapovo objavljuje konkurs za učešće na

XIV Međunarodnoj izložbi „GRAD MUZEJ ŽELEZNICE LAPOVO” u Lapovu

SRBIJA, 2020.godine.

Konkurs je otvoren od 5.06. 2020. do 1.08.2020. godine.

Tema izložbe je slobodna.

Umetnici konkurišu tako što dostavljaju fotigrafije radova, svoju ličnu fotografiju i kraću biografiju u elektronskoj formi na mejl adresu:gradmuzejzeleznice@gmail.com

Odluka žirija biće objavljena do 05. 08.2020.godine na sajtu Kulturno-turističkog centra “Stefan Nemanja” Lapovo https://ktclapovo.rs/

Dostavljanje originalnih radova koji su prošli selekciju je do 15.08.2020.godine.

Otvaranje izložbe je 14.09.2020. godine.

Izložba traje 20 dana.

Vraćanje radova autorima najkasnije 30 dana nakon zatvaranja izložbe.

Prijavni formular i pravilnik možete preuzeti elektronskom poštom na gradmuzejzeleznice@gmail.com ili na sajtu https://ktclapovo.rs/.

Uputstva za plaćanje kotizacije dobiće umetnici čiji su radovi prošli žiriranje, nakon objavljivanja odluke žirija, 6.08.2020. godine. Kotizacija za učešće na izložbi se ove godine ne plaća.

Učešće mogu uzeti umetnici sa teritorije Republike Srbije i iz inostranstva sa po dva rada.

Tehnike: 1 – Slikarstvo, 2 –Skulptura  3 – Fotografija

Dimenzije: – za dvodimenzionalna dela maksimalne 100×70 cm

                   -za trodimenzionalna dela  maksimalne 40 x 70 x 100  cm

Radovi moraju da budu opremljeni za izlaganje.
Konkurs je otvoren za sve umetnike koje prihvataju uslove učešća.

Radovi se dostavljaju lično ili poštom na adresu:
KTC “Stefan Nemanja”, ul. Njegoševa br.33, 34220 Lapovo, SRBIJA.

Troškove dostave i vraćanja radova snose umetnici ili lično preuzimanje nakon zatvaranja izložbe.

Za nagrađene umetnike organizator će obezbediti nagrade: za prva tri mesta plakete u sve tri kategorije, za druga mesta plakete u sve tri kategorije i treća mesta plakete u sve tri kategorije.

Za članove Likovnog kluba “Svetlost” Lapovo organizator će obezbediti  tri nagrade: za prvo mesto plaketu, za drugo mesto plaketu i za treće mesto plaketu
Za sve učesnike organizator će obezbediti po dva kataloga i sertifikat za učešće.

 

Kontakt:

KTC “Stefan Nemanja” Lapovo, 

034/6851-361

DejanaBanković org.programa

+38169699205

https://ktclapovo.rs/

ktcsnlapovo@gmail.com

gradmuzejzeleznice@gmail.com

U Lapovu,

1.06.2020. god.

Organizacioni odbor XIV Međunarodne izložbe „Grad muzej železnice Lapovo“2020.

————————————————-

Contest for 14th International Exhibition

“GRAD MUZEJ ŽELEZNICE LAPOVO“ 2020.

 Culture and Tourism Center “Stefan Nemanja” in Lapovo announces a contest for participating in 14th International Exhibition “GRAD MUZEJ ŽELEZNICE LAPOVO” in Lapovo, Serbia, 2020.

The contest starts on June 5, 2020. and ends on August 1, 2020.

The theme of the exhibition is on any subject of participant’s choice.

The participants can apply by sending a photo of their work of art, their personal photo, and a short biography via the following email: gradmuzejzeleznice@gmail.com

The panel’s descission will be announced on the website of the Culture and Tourism Center „Stefan Nemanja“ Lapovo https://ktclapovo.rs by August 5, 2020.

The delivery of the unique works of art which get through the selection is due on August 15, 2020.

The exhibition opens on September 14, 2020. and lasts for 20 days.

The participants will have their works returned 30 days after the end of the exhibition at the latest.

The application form and the rulebook are availablevia email gradmuzejzeleznice@gmail.comor on the websitehttp://ktclapovo.rs

The participation fee instructions will be delivered to the artist whose works get through the panel, after their announcement, on August 6, 2020. The participation fee is free of charge.

Every artist can participate with two works of art.

Techniques: 1 – Painting, 2 – Sculpture, 3 – Photography

Dimensions: – for two-dimensional works 100 x 70 max

  • for three-dimensional works 40 x 70 x 100 max

The works of art must be prepared fo the exhibition.

The contest is open for every artist who is willing to accept the terms of participation.

The works of art can be delivered personally or sent by post at the followng address:

KTC „Stefan Nemanja“, Njegoševa Sreet No. 33, postal code 34220 Lapovo, Serbia

The delivery fee for the worksis covered by the participants, or they can pick them up personally after the end of the exhibition.

For the awarded artists the organizer will provide: plaques for 1st  place in all three categories, plaques for 2nd  place in all three categories and plaques for 3rd place in all three categories.

For the members of „Svetlost“ Art Club the organizer will provide the award plaques for top three places.

The organizer will provide every participant with two catalogues and a certificare for participating.

Contact:

KTC „Stefan Nemanja“ Lapovo,

Phone: 0346851-361

Dejana Banković – organizer

https://ktclapovo.rs/

ktcsnlapovo@gmail.com

gradmuzejzeleznice@gmail.com