Лепше је с културом…

Предстојећи догађаји у

Културно-туристичком центру

    Креативан човек мотивисан је жељом да постигне, а не жељом да победи друге.

    „Ток догађаја у животу не зависи од нас, никако или врло мало, али начин на који ћемо догађаје поднети зависи у доброј мери од нас самих, дакле на то треба трошити снагу и обраћати пажњу. ”

    Иво Андрић

    Култура се односи на целокупно друштвено наслеђе неке групе људи, то јест на научене обрасце мишљења, осећања и деловања неке групе, заједнице или друштва, као и на изразе тих образаца у материјалним објектима.  Реч култура долази из латинског colere, што је значило: настањивати, узгајати, штитити, поштовати.

    НАШИ САРАДНИЦИ