Колективна изложба по конкурсу. Трајање до 15. 04. 2019.