Културно-туристички центар „Стефан Немања” организује бесплатне радионице глуме.
За више информација позовите
+381 63 577 339

Фотографије са пробе:

Да ли сте знали?

Бављење глумом представља најлепши начин за побољшање психомоторног развоја деце, постизање самосталности и самоактуализацију. Важно је поменути и то да су ситуације и радње које се реализују на глуми, идеална припрема за живот. Деца на тај начин упознају себе, граде сопствену личност и налазе начине да сами превазиђу препреке које за време одрастања могу бити јако напорне и тешке за њих. Учењем текстова повећава се способност памћења, развија осећај за правилан говор и изражавање. Кроз припремање различитих улога упознају се са разним ликовима и на тај начин повећавају емоционалну интелигенцију, постају свесни различитости људи, улазе у „туђу кожу“ и прихватају различите погледе на свет. Поред тога, упознају се са бројним људским осећањима, покушавају да их пронађу у себи и тако неспутано дубље упознају себе и контролишу своје реакције. Још један важан сегмент јесте развој емпатије, толеранције, поштовања других и стицање навика које су неопходне за рад у групи.