Програм рада са финансијским планом Културно – туристичког центра „Стефан Немања“ – Лапово за 2023. годину.

Прва измена финансијског плана Културно – туристичког центра „Стефан Немања“ – Лапово за 2023. годину.

Годишњи План набавки Културно – туристичког центра „Стефан Немања“ – Лапово за 2023. годину.

Прва измена Годишњег Плана набавки Културно – туристичког центра „Стефан Немања“ – Лапово за 2023. годину.

План управљања ризицима од повреде родне равноправности Културно – туристичког центра „Стефан Немања“ – Лапово