Културно-туристички центар “Стефан Немања”
Његошева 33, 34220 Лапово
ktcsnlapovo@gmail.com
034/6851-361